Architekt – jakie uprawnienia powinien posiadać?

Architekci, żeby wykonywać swój zawód, potrzebują odpowiednich uprawnień. Są one nadawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Co konkretnie dają takie uprawnienia architektoniczne.

Czym są uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia te są podstawowym dokumentem, który potwierdza kwalifikacje zawodowe architekta. Dzięki temu może sprawować samodzielnie funkcje techniczne podczas budowy. Dokument jest wydawany po przejściu całego procesu kwalifikacyjnego oraz po zdaniu egzaminu na koniec kursu.

Architekt zyskuje możliwość projektowania, ale także kierowania robotami budowlanymi w przypadku każdego obiektu bez względu na jego kubaturę.

W ich przypadku konieczne są studia pierwsze i drugiego stopnia z architektury lub architektury i urbanistyki. Dodatkowo konieczna jest roczna praktyka podczas sporządzania projektów i roczna praktyka na budowie.

Uprawnienia architektoniczne z ograniczeniami

Są rzadziej spotykane, gdyż architekt zyskuje możliwość projektowania, ale także kierowania robotami budowlanymi w przypadku jedynie tych obiektów, których kubatura nie przekracza 1000m3 na terenie zabudowy zagrodowej lub w samej zabudowie zagrodowej.

Należy ukończyć studia pierwsze i drugiego stopnia z architektury lub architektury i urbanistyki i odbyć półtoraroczne praktyki na budowie.

W przypadku studiów jedynie pierwszego stopnia konieczna jest praktyka 3-letnia na budowie.

Rodzaje uprawnień architektonicznych

W specjalności architektonicznej są przyznawane różnego rodzaje uprawnień, które umożliwiają projektowanie lub tez kierowanie robotami budowlanymi. Są to:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

Jest to rodzaj uprawnień, jaki spotyka się najczęściej wśród architektów.

Uprawnienia do projektowania ograniczone

Architekt może projektować obiekty do 1000m3 na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej. Na chwilę obecną jest mało popularne.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Pokrywają się z wymaganymi uprawnieniami kierownika budowy. Rzadko spotyka się architektów o tych uprawnieniach.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi

Dotyczy obiektów o kubaturze do 1000m3. Najrzadziej spotykane uprawnienia.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Łączy w sobie cechy wspomnianych wcześniej uprawnień.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi

Łączy w sobie cechy wspomnianych wcześniej uprawnień.

Podsumowanie

Dzięki uzyskaniu uprawnień architektonicznych architekt zyskuje możliwość samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w dziedzinie architektury. Najpopularniejszą opcją jest stanowisko głównego projektanta obiektów budowlanych. Wiąże się to z większą odpowiedzialnością, ale także z o wiele wyższymi zarobkami.

A zatem uprawnienia budowlane pozwalają na zajmowanie bardziej prestiżowych stanowisk, jednak wiąże się to z odbyciem studiów oraz odpowiedniej ilości praktyk.